Witamy na stronie TM Zabytek

Witamy na stronie TM Zabytek .Towarzystwo Motoryzacyjne Zabytek zostało założone 17 lutego 2014r. w Strumieniu.

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej poprzez kultywowanie tradycji historycznych w motoryzacji.