II Międzynarodowy Strumieński Zlot Pojazdów Zabytkowych 2011

13.09.2011