Towarzystwo Motoryzacyjne Zabytek  
ul.Mikołaja Brodeckiego 7a
43-246 Strumień
e-mail: tmzabytek@gazeta.pl

ZARZĄD
Prezes Wiesław Majchrowski –  tel. 510 262 230
Wiceprezes Marzena Szczyrba –  tel. 503 166 141
Tomasz Pawlukiewicz – Wiceprezes
Piotr Oko – Skarbnik
Michalski Krzysztof – Sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA
Marek Mateja – Przewodniczący
Sławomir Rozmarynowski

Grzegorz Baron

nazwa banku i numer konta
Bank Spółdzielczy Skoczów O/Strumień
36 8126 1017 0035 7003 2000 0010

.