Dofinansowanie FIO

Dzięki projektowi Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych dostaliśmy dofinansowanie w 2014r., w ramach którego zakupiony został sprzęt do biura.

Kupiliśmy: biurko, regały, krzesło, laptop, torbę, klawiaturę, myszkę, drukarkę, oprogramowanie do księgowania. Stowarzyszenie motoryzacyjne Zabytek otrzymało dotację Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowy. Z dotacji zakupimy sprzęt (troleje, alkogogle, talerz Stewarta) oraz przygotujemy, i wydrukujemy ulotki i plakaty uświadamiające zagrożenia wynikające z jazdy pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Wniosek otrzymał 98 punktów na 100 możliwych i został sklasyfikowany na 8 miejscu. Na konkurs wpłynęło 525 wniosków.