O nas

Towarzystwo Motoryzacyjne Zabytek

Adres

ul.Mikołaja Brodeckiego 7a
43-246 Strumień

e-mail: tmzabytek@gazeta.pl

ZARZĄD

Prezes Wiesław Majchrowski –  tel. 510 262 230
Wiceprezes Marzena Majchrowska –  tel. 503 166 141
Wiceprezes – Tomasz Pawlukiewicz 
Skarbnik Piotr Oko
Sekretarz – Michalski Krzysztof 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Marek Mateja
Sławomir Rozmarynowski
Grzegorz Baron

nazwa banku i numer konta:

Bank Spółdzielczy Skoczów O/Strumień

36 8126 1017 0035 7003 2000 0010

Logo TMZ