O nas

Towarzystwo Motoryzacyjne Zabytek

Adres

ul.Mikołaja Brodeckiego 7a
43-246 Strumień

e-mail: tmzabytek@gazeta.pl

ZARZĄD

Prezes –Marzena Majchrowska 
Wiceprezes –Wiesław Majchrowski
Wiceprezes – Krzysztof Michalski
Skarbnik Piotr Oko
Sekretarz – Robert Calik

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Grzegorz Baron
Bogdan Sala
Jan Gierej

nazwa banku i numer konta:

Bank Spółdzielczy Skoczów O/Strumień

36 8126 1017 0035 7003 2000 0010

Logo TMZ